سیستم افزایش اعتبار و رزرو اینترنتی دانشگا ه آزاد اسلامی واحد استهبان
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید.
  نام کاربری
  کلمه عبور
   دانشجوي گرامي: نام كاربري شماره كارت تغذيه و كلمه عبور شماره دانشجويي ميباشد. و حداکثر فرصت براي رزرو غذاي هفته بعد تا ساعت 14 هر پنجشنبه ميباشد.