سیستم افزایش اعتبار و رزرو اینترنتی دانشگا ه آزاد اسلامی واحد استهبان
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید.
  نام کاربری
  کلمه عبور
   نام کاربري : (شماره کارت تغذيه ) و کلمه عبور : شماره دانشجويي (براي دانشجويان ) و شماره پرسنلي (براي اساتيد و کارمندان )ميباشد. ضمنا در ايام ماه مبارک رمضان به جاي ناهار افطاري پذيرائي خواهد شد.