سیستم افزایش اعتبار و رزرو اینترنتی دانشگا ه آزاد اسلامی واحد استهبان
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید.
  .لطفا شماره کارت تغذیه را وارد نمایید
  .لطفا شماره دانشجویی را وارد نمایید
   توجه: توجه: دانشجوي گرامي طريقه رزرو غذا طبق روال گذشته ميباشدوفقط کافي است گزينه هاي تعداد و سلف را باعدد (1) پر کرده و تاييد نمائيد.
                           
مديريت اموال كتابخانه مديريت خوابگاه تردد خوابگاه خدمات رفاهي امور مالي مديريت آموزش