سیستم افزایش اعتبار و رزرو اینترنتی دانشگا ه آزاد اسلامی واحد استهبان
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید.
  نام کاربری
  کلمه عبور
   نام كاربري : شماره كارت تغذيه و كلمه عبور : شماره دانشجوئي ميباشد. براي رزرو غذا ابتدا گزينه هفته بعد را انتخاب سپس خانه هاي تعداد و سلف را با عدد 1 پر و در پايان روي گزينه تاييد كليك كنيد.